Gullers brok blok

Nå, vi må se, om jeg gider skrive